Nieuws


DocumentenImkers van
Goeree-Overflakkee


Bestijdingsmiddelen doden niet alleen de bij

Geplaatst 25 apr. 2015 08:32 door Webbeheerder

In de landbouw worden middelen gebruikt om de plantenvraat door insecten te bestrijden.
De meest gebruikte middelen behoren tot de groep neonicotinoïden.
Deze bestrijdingsmiddelen doden ook nuttige insecten en tasten het ecosysteem aan.

Het gebruik van die neonicotinoïden strookt daardoor niet met het EU-beleid voor verantwoorde plaagcontrole. Dat schrijven de 29 Europese wetenschapsacademies in een gezamenlijk rapport, dat ze maandag aanbieden aan de Europese Commissie. De essentie ervan stond gisteren in het tijdschrift Nature. De EU had om gegevens gevraagd om te beoordelen of de bestrijdingsmiddelen mogen blijven.

Neonicotinoïden worden veel preventief ingezet.  De zaden worden ermee behandeld en bij de groei van de plant verspreiden de werkzame verbindingen zich door de hele plant. Een deel komt in de bodem terecht en blijft daar jarenlang actief.

De bedoeling is dat alleen insecten die van het gewas vreten worden gedood. Maar al sinds 2008 zijn er aanwijzingen dat neonicotinoïden ook schadelijk zijn voor nuttige insecten. Er is veel onderzoek gedaan, met wisselende uitkomsten. In 2013 besloot de EU drie soorten neonicotinoïden te verbieden, maar een handvol andere is nog volop in gebruik; elders in de wereld zijn er geen restricties.

De gezamenlijke wetenschapsacademies bundelden gegevens van ruim 1.000 onderzoeken. „Daaruit blijkt overduidelijk dat er aanzienlijke schadelijke effecten zijn”, zegt Frank Berendse, hoogleraar natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Hij vertegenwoordigde Nederland in de onderzoekscommissie, samen met Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie in Utrecht.

Eerdere studies richtten zich vooral op de effecten op honingbijen. Maar dat is geen representatieve groep insecten om de effecten van insecticiden te meten, legt Berendse uit. Hun aantallen hangen vooral af van de inzet van de imker, dus kun je moeilijk concluderen waarom hun aantallen fluctueren.

Verder zijn honingbijen ook vanwege hun leefwijze uitzonderlijk. Ze leven in grote kolonies, in korven. Daardoor hebben ze minder last van insecticiden. Insecten die in kleinere kolonies buiten wonen, zoals aardhommels, of zelfs in hun eentje, zoals solitaire bijen, zijn veel kwetsbaarder voor insecticiden. „Als je juist naar die bestuivers kijkt”, zegt Berendse, „en ook naar bijvoorbeeld zweefvliegen, motten en dagvlinders, dan zie je veel meer negatieve effecten dan bij honingbijen.”

Het nieuwe rapport benadrukt ook de negatieve gevolgen voor biologische bestrijders: de natuurlijke vijanden van plaagdieren. Schadelijke naaktslakken bijvoorbeeld hebben zelf geen last van neonicotinoïden. Maar de roofkevers die tegen de slakken worden ingezet, gaan dood als ze de naaktslakken eten. Het netto effect is dat er in velden met neonicotinoïden méér naaktslakken zijn dan in velden zonder.

De EU moet met de gegevens aan de slag. Berendse: „Onze studies zijn openbaar en uitgebreid onderworpen aan peer review. De industrie mag haar eigen rapporten indienen. Die zijn niet openbaar. Ik weet niet hoe zwaar die zullen meewegen. Maar ik weet wel dat de economische belangen enorm zijn.”

Veel wilde bijen verdwenen in de vorige eeuw

Geplaatst 25 apr. 2014 09:36 door Webbeheerder   [ 16 dec. 2014 11:56 bijgewerkt ]

Door NRC 15 december 2014

Al in de negentiende eeuw stierven er in Groot-Brittannië wilde bijen uit. De meeste wilde bijen verdwenen tussen de jaren 1920 en 1950. Dat blijkt uit historische bijenwaarnemingen, die Britse onderzoekers beschrijven in Science. De onderzoekers koppelen de vroege achteruitgang aan historische veranderingen in de landbouw. In de tweede helft van de negentiende eeuw begonnen Britse boeren hun akkers te bemesten met guano uit Zuid-Amerika en na de Eerste Wereldoorlog schakelden ze over op kunstmest. Dat ging ten koste van wilde bloemen, waar wilde bijen afhankelijk van zijn. Eén bevinding kunnen de onderzoekers niet verklaren: tussen de jaren 50 en 80 stierven minder bijen uit dan daarvoor, terwijl in die periode juist meer bloemenrijke graslanden en heggen verdwenen dan daarvoor. Mogelijk waren de kwetsbaarste bijen al uitgestorven, opperen de onderzoekers.

Summary Science 12 December 2014 :

Pollinators are fundamental to maintaining both biodiversity and agricultural productivity, but habitat destruction, loss of flower resources, and increased use of pesticides are causing declines in their abundance and diversity. Using historical records, we assessed the rate of extinction of bee and flower-visiting wasp species in Britain from the mid-19th century to the present. The most rapid phase of extinction appears to be related to changes in agricultural policy and practice beginning in the 1920s, before the agricultural intensification prompted by the Second World War, often cited as the most important driver of biodiversity loss in Britain. Slowing of the extinction rate from the 1960s onward may be due to prior loss of the most sensitive species and/or effective conservation programs.

Dagblad Trouw: Weinig dode bijen deze winter (2013-2014)

Geplaatst 14 apr. 2014 12:50 door Webbeheerder   [ 14 apr. 2014 12:50 bijgewerkt ]

Honingbijen kunnen last hebben van de varroamijt, van een tekort aan voeding én van pesticiden. Het vergt nogal wat onderzoek om de precieze oorzaken van bijensterfte in de winter vast te stellen.
Rob Buiter doet verslag................

Lage wintersterfte onder bijenvolken in afgelopen winter

Geplaatst 14 apr. 2014 12:37 door Webbeheerder   [ 14 apr. 2014 12:37 bijgewerkt ]

Imkers hebben gemiddeld genomen afgelopen winter (2013/2014) minder bijenvolken verloren dan in de jaren hiervoor. Het landelijk sterftepercentage is vastgesteld op 9,2%. Dat is de uitkomst van een telefonische enquête onder imkers die op dinsdag 8 april is uitgevoerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Wageningen University & Research centre (UR).

De sterfte van bijenvolken in de winter is jarenlang alarmerend hoog geweest. Er waren winters dat  1 op de 4 volken niet overleefde. De enquête na de winter van 2012-2013 wees uit dat het sterftepercentage naar ongeveer 13% was gedaald. “Deze uitslagen zijn bemoedigend, maar het is te vroeg om te spreken van een trend”, aldus Bram Cornelissen van Wageningen UR. 

De enquête is gehouden onder leden van de NBV, met ruim 6000 leden, de grootste bijenhouders-organisatie in Nederland. Ook leden van de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI) waren betrokken bij dit onderzoek. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee verenigingen ongeveer 90% van de imkers.

Om het percentage wintersterfte te kunnen vaststellen heeft het telefoonpanel imkers gevraagd hoeveel volken ze in het najaar hadden voorbereid op de winter en hoeveel daarvan bij het begin van de lente nog in leven waren. Uit het ledenbestand werden willekeurig 210 bijenhouders gevraagd naar de sterfte van bijenvolken in de afgelopen winter. Hieruit werd een wintersterfte berekend van 9,2% (betrouwbaarheidsinterval 95%: 7,2% – 11,7%). Van de respondenten gaf 69% aan geen uitval van bijenvolken te hebben.

Het is op dit moment nog niet bekend waardoor de wintersterfte in de afgelopen 2 jaar lager was dan de jaren ervoor.  Hoewel de zachte winter gesuggereerd wordt als mogelijke verklaring, is dit niet logisch aangezien de winter van 2012- 2013 juist streng was met ook een relatief laag sterftecijfer. 

Het lage wintersterftecijfer van dit jaar wil niet zeggen dat het eind van de sterfteproblemen bij bijen in zicht is. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de bijensterfte. De imkers hebben zelf een belangrijk aandeel  in een goede voorbereiding van bijenvolken op de winter. Mogelijk werpt dit nu zijn vruchten af. Gunstige omgevingsfactoren zijn echter net zo van belang voor een gezonde bijenpopulatie.

Lees verder op de Website NBV: http://www.bijenhouders.nl/nieuws/wintersterfte-naar-laagterecord/

Samen werken aan bijengezondheid

Geplaatst 2 dec. 2013 07:30 door Webbeheerder   [ 2 dec. 2013 08:08 bijgewerkt ]

Bron: Ministerie van EZ d.d.11-11-2013

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Actieprogramma Bijengezondheid in ontvangst genomen. Het programma moet de gezondheid van bijen bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken. Zo komt er onder meer een onderzoeksprogramma met als doel de bijengezondheid in Nederland te meten, een 'groene lijst' van nu al beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen die het minste risico’s voor bijen vormen. Daarbij moet een 'bijenmakelaar' als nieuwe spil verdere kennisoverdracht en professionalisering binnen de imkerij bevorderen. Ook komen er meer functionele bloem- en akkerranden.

Staatssecretaris Dijksma krijgt uit handen van Felix Rottenberg het Actieprogramma Bijengezondheid

Staatssecretaris Dijksma krijgt uit handen van Felix Rottenberg het Actieprogramma Bijengezondheid

Onmisbaar

Op initiatief van staatssecretaris Dijksma zijn vertegenwoordigers van 25 organisaties het afgelopen halfjaar met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een gezamenlijk Actieprogramma Bijengezondheid. In het actieprogramma zijn punten opgenomen over gewasbeschermingsmiddelen, het gebrek aan voedselaanbod en een bijenmakelaar die zorgt voor meer kennisoverdracht tussen partijen die veel met bijen te maken hebben. Op 11 november 2013 heeft Felix Rottenberg voorstellen voor zo’n actieprogramma namens deze organisaties aan de staatssecretaris aangeboden.

Bijenberaad

Dijksma: "Bijen zijn onmisbaar in onze natuur en biodiversiteit, voor de bestuiving van onze gewassen en voor de voedselproductie. Al langer zijn er zorgen over bijensterfte. Het is pure winst dat partijen met tegengestelde belangen nu samen om de tafel zitten en gezondheid van bijen voorop stellen. En dat die samenwerking wordt voortgezet in het zogeheten Bijenberaad."

Tweede Kamer

Dijksma zal de voorstellen voor het Actieprogramma Bijengezondheid binnenkort naar de Tweede Kamer sturen.

De voorstellen komen voort uit de 4 werkgroepen: 

  • gewasbeschermingsmiddelen
  • ziekten en plagen van bijen,
  • (gebrek aan) voedselaanbod, biodiversiteit
  • imkerpraktijk

Marla Spivak houdt TED lezing over verdwijning bijen

Geplaatst 6 okt. 2013 12:20 door Webbeheerder   [ 6 okt. 2013 12:22 bijgewerkt ]

Op het TEDGlobal podium van juni 2013 houdt Marla Spivak een lezing over de honingbijen, lees verder ->TED conferentie
Dr. Marla Spivak is hoogleraar entomologie aan de universiteit van Minnesota.
Sinds 1918 wordt aan deze universiteit internationaal bekend bijen onderzoek gedaan.
 

Greenpeace: Red de bijen, stop het gif

Geplaatst 22 apr. 2013 12:42 door Webbeheerder

Een verbod op een aantal nieuwe bestrijdingsmiddelen is een cruciale eerste stap in de strijd tegen de bijensterfte. Dat concludeert Greenpeace in een onderzoeksrapport dat tevens het startsein is van de nieuwe Greenpeace-campagne om de bijen te redden en een gezonde ecologische landbouw te bevorderen.

NRC 2 maart 2013- de honingbij is niet heilig

Geplaatst 14 mrt. 2013 03:33 door Webbeheerder   [ 14 mrt. 2013 03:37 bijgewerkt ]

Lees het artikel in documenten.

Jeroen van der Sluis -> Stop gebruik Neonicotinoïden

Geplaatst 31 jan. 2013 12:40 door Webbeheerder   [ 31 jan. 2013 12:52 bijgewerkt ]

Jeroen van der Sluis, Universitair docent nieuwe risico's bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht, stelt dat zaadbehandeling met Neonicotinoïden verboden moet worden. Hiermee doorgaan kan leiden tot ernstig verval van de insectenrijkdom. Lees verder.

Neonicotinoïden onder de aandacht NBV bijenteelt leraren

Geplaatst 31 jan. 2013 12:06 door Webbeheerder   [ 31 jan. 2013 12:57 bijgewerkt ]

Esther Langen van de Universiteit Utrecht geeft de bijenteeltleraren in een lezing uitleg over de gevaren van Neonicotinoïden.
Samenvattend zegt zij hierover:
  • Neonicotinoïden beïnvloeden signaaloverdracht in hersenen en spieren van insecten, ook in de honingbij
  • Naast dodelijke effecten bij hoge concentraties zijn er mogelijk ook sublethale effecten bij lagere concentraties
  • Het is echter nog niet duidelijk of, en in welke mate deze sublethale effecten in het veld voorkomen
Sublethale effecten = De bij gaat er niet direct aan dood, maar functioneert minder goed en/of vertoont ander gedrag. Mogelijk sterft ze daardoor ook eerder dan normaal.

1-10 of 43